Styre og ansatte for Hans Nissen og hustrues stiftelse

For perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 oppnevnte Fylkesmannen etter forslag fra formannskapet av 09.12.2020 følgende i styret for Hans Nissen og hustrues stiftelse :
Styrets leder: Kjell Edvard Helland: Varamedlem : Turid Stenseth:
Telefon : 97595484
Epost : kedhella@online.no
Styremedlem: Kathrine Emilie Standal: Varamedlem : Robert Ekle:
Telefon : 92096277
Epost : kathrinesd@gmail.com
Styremedlem: Bjørn Morten Yseteng: Varamedlem : Maya Berg:
Telefon : 90860981
Epost : bjorn.yseteng@gmail.com
Driftsleder (ansatt): Ole A. Dahl:
Telefon : 926 67 600
Epost : ole@hansnissen.no
Regnskapsfører : TOBB