Styre og ansatte for Hans Nissen og hustrues stiftelse

For perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 oppnevnte Fylkesmannen etter forslag fra formannskapet av 01.11.2016 følgende i styret for Hans Nissen og hustrues stiftelse :
Styrets leder: Kjell Edvard Helland: Varamedlem : Elsa Fjeldavli:
Telefon : 97595484
Epost : kedhella@online.no
Styremedlem: Turid Stenseth: Varamedlem : Robert Ekle:
Telefon : 91760192
Epost : tustense@online.no
Styremedlem: Bjørn Yseteng: Varamedlem : Randi Lundquist:
Telefon : 90860981
Epost : byseteng@online.no
Driftsleder (ansatt): Ole A. Dahl:
Telefon : 926 67 600
Epost : ole@hansnissen.no
Regnskapsfører : TOBB