Statutter

Hans Nissen og Hustrues Stiftelse er et Stiftelse som driver innen "Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål".

 

Stiftelsen sin kapital skal benyttes til følgende:

  • Skaffe boliger til personer som ellers har vanskelig for å skaffe seg tilfredsstillende boligforhold på det åpne boligmarkedet. 
  • Nyttes til drift og vedlikehold av Vollabakken 3 med sine 69 leiligheter.
  • Noe næringsvirksomhet.
  • Reise boligbygg for personer som ellers har vanskelig for å skaffe seg tilfredsstillende boligforhold.

 

Søkere/leietakere skal være bosatt i Trondheim.